Welcome to Pro Health Pharma's prescription drug product section

Here you will find information about our medicines.

Please note – this website is intended for Healthcare Professionals in Sweden. By visiting this website, you confirm that you are a Healthcare Professional in Sweden. This website may contain product information.

Since you are not a Healthcare Professional, you will be redirected back to our website.

Medical information, complaints and reporting of side effects

If you want to report medical information, a complaint or an adverse event involving a medicine from Pro Health Pharma, you can contact us:
info@prohealthpharma.se:

Välkommen till Pro Health Pharma’s produktssida för receptbelagda läkemedel

Här hittar du information om våra läkemedel.

Observera – denna hemsida är avsedd för yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Genom att besöka denna hemsida bekräftar du att du är yrkesverksam hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Denna hemsida kan innehålla produktinformation.

Eftersom du inte är hälso- eller sjukvårdspersonal kommer du att omdirigeras tillbaka till vår hemsida.

Medicinsk information, reklamation och rapportering av biverkningar

Om du vill rapportera medicinsk information, reklamation eller en biverkningshändelse som gäller ett läkemedel från Pro Health Pharma kan du kontakta oss:
info@prohealthpharma.se